06 - 13 487 423

Diabetes voetzorg en zorg bij een risicovoet

Diabetes voetzorg en zorg bij een risicovoet

De podotherapeut heeft als hoofddoel om voetwonden bij mensen met een risicovoet te voorkomen. Komt u bij de podotherapeut, dan wordt er een uitgebreid voetonderzoek uitgevoerd. Tijdens het bezoek brengt de podotherapeut het risico op het ontstaan van wonden bij u in kaart.

Als er sprake is van verhoogd een risico, dan stelt de podotherapeut een persoonlijk behandelplan voor u op. In dit behandelplan is beschreven welke zorg nodig is om uw voetproblemen te behandelen of te voorkomen.

De podotherapeut gaat op zoek naar de oorzaak van druk en wrijving op uw voeten en probeert deze zoveel mogelijk weg te nemen. Dit doet de podotherapeut met behulp van advies op het gebied van schoenen, tips voor zelfzorg, maar ook door nauw samen te werken met pedicures, medisch specialisten, verpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Wanneer de huisarts of praktijkondersteuner huisarts heeft geconstateerd dat er een verhoogd risico is ontvangt u een verwijzing naar de podotherapeut om de verhoogde risico’s in kaart te brengen.
Dit verhoogde risico wordt aangegeven met een Sims of Risico classificatie.
Hoe hoger de classificatie hoe groter de kans op het ontstaan van wonden.

Wat is een verhoogd risico?

Een verhoogd risico op wonden ontstaat wanneer er problemen met de doorbloeding aanwezig zijn, wanneer er dan een wond op de voet ontstaat zal deze niet goed kunnen genezen.

Ook wanneer het gevoel in de voeten niet goed is kan dit voor problemen zorgen, u merkt bijvoorbeeld niet op dat er druk of wrijving ontstaat. Het waarschuwingssysteem werkt dus niet of te laat.

Wie kunnen te maken krijgen met een risico voet?

  • Wanneer u diabetes heeft.
  • Wanneer u chemotherapie heeft ondergaan.
  • Wanneer er perifeer vaatlijden (verstopte bloedvaten in de benen) aanwezig is
  • Wanneer er polyneuropathie (gevoelsstoornissen in de voeten) aanwezig is.

Vergoeding risicovoet bij medisch noodzakelijke voetzorg

Wanneer u een verwijzing van de huisarts of specialist heeft met een Sims classificatie onderzoekt de podotherapeut uw verder en bij een verhoogd risico hieruit rolt dan een zorgprofiel. Vanaf een zorgprofiel 2 wordt er zorg vanuit de basisverzekering vergoed, dit wordt door uw podotherapeut rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Hierbij wordt meestal de medische pedicure bij betrokken om de voetzorg te borgen.

Medische hulpmiddelen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed maar vanuit de aanvullende verzekering. Kijk hiervoor onder het kopje vergoedingen. vastgesteld. De Sims classificatie wordt bepaald door de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk of de diabetesverpleegkundige in het ziekenhuis. Uw arts, internist, praktijkondersteuner of podotherapeut bepaalt in overleg met u welke vervolgstappen genomen moeten worden om voetproblemen te voorkomen.

Home       Over ons       Eerste afspraak       Kosten      Contact